• psychoterapie zaměřená na zvládnutí úzkostných stavů a psychických potíží vyplývajících ze stresu a přetížení

  • psychoterapie zaměřená na zvládnutí životních krizí

  • rodinná terapie

  • terapie úzkostně-depresivních stavů, depresí, poruch spánku

  • konzultace u problémů se závislostí rodinným příslušníkům závislých a následná péče po absolvování léčby závislostí

  • psychoterapie u psychosomatických potíží a psychodiagnostika požadovaná lékařem